Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 
§ 19.  POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU.

AKCEPTUJĄC REGULAMIN, AKCEPTUJESZ JĄ JEDNOCZEŚNIE.

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 Dane Administratora danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Halo Natura Anna Śruborz, Zawiszy Czarnego 2/34, 40-873 Katowice, NIP 6342390792, REGON 362587520

 

Zasady i przetwarzanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Polski.

- Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane są administrowane przez firmę HALO NATURA Anna Śruborz.

Tym samym nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

W określonych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, jakie obejmują przez nas umowy powierzenia przetwarzania.

Jakie są postawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartych umów zgodnie z przepisami RODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.

Uaktualnienie zasad naszej polityki prywatności

Jeśli zajdzie konieczność zmian polityki prywatności , jej obowiązująca wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce REGULAMIN, RODO.

 

 Twoje prawa w świetle przepisów RODO.


Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres halonatura@wp.pl, a my przekażemy Ci zwrotnie te informacje drogą mailową.
Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie www.halonatura.pl, możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta.
Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:
- masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
- masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
- jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego edytując ustawienia swojego konta na stronie www.halonatura.pl
Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: halonatura@wp.pl
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.


Informacje handlowe i marketingowe.


Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail i telefonicznie. Tylko wtedy, kiedy wyrazisz zgodę na taką formę komunikacji.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
- dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;

- dane demograficzne;
- jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.
Jeśli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:
imię i nazwisko, adres, dane demograficzne, historia zakupów, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.


Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.


Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

Pliki cookies

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

- cookies sesyjne : są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

- cookies trwałe : są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Używamy plików cookies w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej.

Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawienia oferty interesującej dla użytkowników.

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę.
Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU - WZÓR
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

HALO NATURA Anna Śruborz
ul. Zawiszy Czarnego 2/34
40-872 Katowice
                              
 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia___________ dotyczącej _________ * nazwa towaru
Proszę o zwrot środków przekazem pocztowym na adres_________________
lub na konto nr______________________* proszę wybrać właściwe
          
                                                                                     
podpis Konsumenta
/jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl